กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช หรือ Commonwealth of Independent States (CIS) ที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
 
 
 
 
 
 
 
2. Ukraine
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Georgia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงมอสโก
 
Copyright © by Royal Thai Embassy, Moscow. All Rights Reserved.