สาธารณรัฐมอลโดวา (Republic of Moldova)

 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 
ที่ตั้ง
ยุโรปตะวันออก ระหว่างโรมาเนียกับยูเครน
 
ประชากร
4.3 ล้านคน (2005) ชาวมอลโดวาร้อยละ 70
 
เมืองหลวง
ชิสิเนา (Chisinau)
 
ภาษา
มอลโดเวียนและรัสเซีย
 
ศาสนา
คริสต์นิกาย Eastern Orthodox ร้อยละ 98.5
 
เวลา
เร็วกว่ามาตรฐาน GMT 2 ชั่วโมง
 
ระบบการเมือง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 
ประมุข

ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ โวโรนิน

 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ

 
GDP at current price
9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (2005)
 
GDP per capita (PPP)
2,100 เหรียญสหรัฐฯ (2005)
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ธาตุต่างๆ เช่น ลิกไนต์ ฟอสฟอไรต์ ยิปซัม
 
สินค้าเข้าสำคัญ
ผลิตภัณฑ์แร่และเชื้อเพลิง เครื่องจักรอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า
 
สินค้าออกสำคัญ
เชื้อเพลิง แร่ โลหะ เครื่องจักรกล  อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง เคมีภัณฑ์ ยาสูบ ขนสัตว์ ฝ้าย
 
สกุลเงิน
เล (Leu) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ = 12.56 MDL (2005)
 
 
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
 
 

          ดินแดนมอลโดวาเดิมเป็นเขตการปกครองตนเอง Bessarabia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรมาเนีย ชาวมอลโดเวียน 2 ใน 3 จึงสืบสายโลหิตมาจากชาวโรมาเนีย ภาษาของทั้งสองประเทศก็เกือบจะเหมือนกัน และมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนั้นในด้านตะวักออกของประเทศมีดินแดน Trans-Dniester ซึ่งเคยเป็นเขตการปกครองตนเองในยูเครน  รัสเซียผนวกมอลโดวาเข้าไปอยู่ในสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1940 และการดำเนินนโยบายเปิดกว้างของประธานาธิบดีกอร์บาชอฟ ของรัสเซียนำไปสู่ประกาศเอกราชของมอลโดวาในปี ค.ศ.1991 กองกำลังรัสเซียก็ยังคงประจำการอยู่ใน Dniester ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ Dniestr กับชายแดนโรมาเนีย


 

สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน

 

          นาย Vladimir Voronin ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองเมื่อปี ค.ศ.2005 ปัญหาที่สำคัญทางการเมือง ได้แก่ ความสัมพันธ์กับรัสเซียในเรื่องเขตการปกครองตนเอง Trans-Dniester เรื่องมอลโดวาเรียกร้องให้ถอนรัสเซียกองกำลังออกจาก Trans-Dniester ทั้งนี้รัสเซียได้ยุติการให้สิทธิพิเศษในการขายน้ำมันและก๊าซในราคามิตรภาพให้แก่มอลโดวา ซึ่งมอลโดวาปฏิเสธที่จะจ่ายส่งผลให้ Gazprom ได้ระงับการส่งออกก๊าซไปยังมอลโดวา

Trans-Dniester

 

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 Trans-Dniester เป็นเขตปกครองตนเองของยูเครน แต่ภายหลังถูกรัสเซียผนวกเข้ากับอาณาจักรโซเวียต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 Trans-Dniester  ถือเป็นส่วนหนึ่งของมอลโดวา แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 ด้วยความเกรงกลัวว่ามอลโดวาจะรวมตัวกับโรมาเนีย Trans-Dniester จึงประกาศแยกตัวออกจากมอลโดวา โดยมีนาย Igor Smirnov เป็นประธานาธิบดีคนแรก มีเมืองหลวงชื่อ Tiraspol นำไปสู่การปะทะกันระหว่างกองกำลัง Trans-Dniester และมอลโดวาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 700 คน ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 1992 โดยจัดตั้งเขตปลอดทหารโดยมีระยะทาง 10 กม. และมี กองกำลังรัสเซียทำหน้าที่รักษาความมั่นคงจำนวน 1,300 คน  ประเด็นปัญหา คือ ประชาคมโลกไม่รับรองอธิปไตยของ Trans-Dniester และอิทธิพลและการคงอยู่ของกองกำลังรัสเซีย ทั้งนี้ได้มีการเจรจาสามฝ่ายระหว่าง OSCE รัสเซีย และยูเครน แต่จนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่สามารถตกลงกันได้
 
 

สภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

 
 

          มอลโดวาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรป ทั้งนี้มอลโดวามีภูมิอากาศและพื้นดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกแต่สิ่งสำคัญคือการขาดแร่ธรรมชาติในดิน จึงทำให้เศรษฐกิจมอลโดวาพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด แม้รัฐบาลจะปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีมากขึ้นโดยการสนับสนุนให้มีการแปรรูปเป็นเอกชน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก World Bank และ IMF แต่ปัญหาการขาดพลังงานสำรอง ผลิตผลทางเกษตรกรรมที่ต่ำ และการควบคุมโดยรัฐบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจมอลโดวายังคงล้าหลัง

 
 

ไทยกับมอลโดวา

 
สถาปนาความสัมพันธ์
5 สิงหาคม ค.ศ.1992
 
เอกอัครราชทูต
นายสรยุตม์ พรหมพจน์ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงมอสโก)
 
มูลค่าการค้า
7.9 ล้านดอลลาร์
 
สินค้าส่งออกของไทย
ข้าว ถั่วอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง และแห้ง ผักสดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ครื่องเทศและสมุนไพร ใบยาสูบ ปลา และพันธุ์ปลา อาหารทะเล  กระป๋องและแปรรูป
 
สินค้านำเข้าของไทย
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  ซีเมนต์ แอสเบสทอส เมกา และ ผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี งินแท่งและทองคำ เหล็ก สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์  เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและ สุรา  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง
 
นักท่องเที่ยว
234 คน (2004)
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * *
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก