เดือน พ.ย.๕๐

วันที่ ๒ พ.ย.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพ อัลเบเนีย

วันที่ ๖ พ.ย.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพอิตาลี

วันที่ ๗ พ.ย.๕๐ เลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ประจำ สน.ฯ

วันที่ ๘ พ.ย.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารเซอร์เบีย

วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๐ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนไทย

วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงานสมาคมภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๐ ร่วมงานวันชาติประเทศเบลเยี่ยม

วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารโปรตุเกส

วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๐ ร่วมงานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพกรีซ

วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๐ ร่วมประชุม ณ สอท.อินเดีย

วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงาน Asian Wives Luncheon    

วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๐ ร่วมงาน บาซาร์ ณ สอท.เยอรมนี

วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๐ ร่วมงานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารอากาศต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๐ ร่วมประชุมทีมไทยแลนด์ ณ สอท.ไทย/มอสโก