ที่ตั้งสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย 

             ที่อยู่

Office of The Defence Attache Royal Thai Embassy
Ul.Obrucheva, 4/3 Apt 72
119421, Moscow, Russian Federation


โทรศัพท์/โทรสาร ( 7495) 936 – 25 – 33

 


แผนที่การเดินทาง

Image

Image

Image

map from moskarta.ru