แด่ พันเอก สนธิชัย ตุ้มหิรัญ

Image 

               ท่านพันเอกสนธิชัย  ตุ้มหิรัญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  ประจำประเทศรัสเซีย และคุณสุจินดา  ตุ้มหิรัญ ภริยา    อยู่ในกลุ่มชนของสังคมที่เราเรียกว่า “ปัญญาชน”  เพราะท่านทั้งสองเป็นนักแสวงหา ชอบที่จะร่วมวงเสวนาและวิวาทะทางความคิดและชอบที่จะขีดๆเขียนๆ   ท่านทั้งสองเมื่ออยู่ที่ไหน เป็นต้องเขียน เป็นต้องบันทึกสิ่งที่ตนได้เห็น ได้สังเกตไว้ เป็นบทความบ้าง  บทสารคดีบ้าง   แจกจ่ายให้อ่านกันในหมู่หมู่ปัญญาชนกองทัพที่มีนิสัยชอบขีดๆเขียนๆ เหมือนกัน   ลำพังที่ท่านทั้งสองใช้เวลาอยู่ในประเทศรัสเซียไม่ครบสองปีดี  ท่านก็ได้ผลิตบทความดีๆ ไว้หลายเรื่อง   ที่เขียนขึ้นเพื่อให้อ่านเป็นอาหารสำหรับความคิดก็มากมายหลายสิบบทความ  และที่ได้รวมเรื่องตีพิมพ์เป็นหนังสือพ๊อกเก๊ตบุค แล้ว ก็ไม่น้อย โดยเฉพาะงานแปลจากนิยายฝรั่งเศสของคุณสุจินดาฯ ซึ่งได้ตีพิมพ์ออกมาหมาดๆ  ไม่นานก่อนที่ท่านทั้งสองจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนถึงแก่กรรม

               ผู้จัดทำเว๊บไซต์  เห็นว่างานขีดงานเขียนที่ท่านทั้งสองได้ทำขึ้นไว้ มีคุณค่าเกินกว่าที่จะเก็บมันไว้อยู่เฉยๆได้  มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้ใฝ่รู้เรื่องราวของรัสเซียโดยทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบันของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการทหารและความมั่นคง  ผู้จัดทำฯ จึงได้ขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเพื่อคัดบทความและบทสารคดีของท่านทั้งสองที่เผยแพร่ในเว๊บไซต์ www.taharn.net มาลงในเว๊บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนาของท่านทั้งสองที่จะให้งานของท่านมีคนอ่านกันมากขึ้น   เป็นวิทยาทานและคลังสมองสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องรัสเซียต่อไป

  • แสนยานุภาพของหมีขาว