เดือน พ.ค.๕๐

วันที่ ๙ พ.ค.๕๐ ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสการฉลองชัยชนะของรัสเซียต่อนาซีเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่สอง ( Victory Day ) และจัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๑๐ พ.ค.๕๐ ร่วมประชุม กห.รัสเซีย

วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๐ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารเยอรมนี

วันที่ ๑๖ พ.ค.๕๐ การเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของปลัดกลาโหมและคณะตามคำเชิญของรัสเซีย (๑๖ – ๒๑ พ.ค.)

วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๐ การเดินทางดูงานกิจการด้านการทหารของคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (๒๑ – ๒๕ พ.ค. ๕๐ )

วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๐ การเดินทางดูงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/มอสโก ของ รอง ผบ.ทบ. และคณะ  (  ๒๓ – ๒๖ พ.ค. ๕๐ )

วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ ทำเนียบออท.ฯ

วันที่ ๒๙ พ.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงคณะผู้แทนประเทศกลุ่ม NATO

วันที่ ๓๐  พ.ค.๕๐ การเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ประจำ สน.ฯ