อุซเบกิสถาน

Country Profile : Uzbekistan

 

 

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี

 
สถาปนาความสัมพันธ์ 
6 พฤษภาคม  ค.ศ. 1992
 
เอกอัครราชทูต
นายสรยุตม์ พรหมพจน์ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงมอสโก)
 
มูลค่าการค้า
5.1 ล้าน USD (ไทยส่งออก 1.8 ล้าน USD นำเข้า 3.3 ล้าน USD)
 
ไทยส่งออก
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก หนังสือและสิ่งพิมพ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป  เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง
 
ไทยนำเข้า
ด้ายและเส้นใย (ร้อยละ 99.85 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด) ธุรกรรมพิเศษ (สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่น ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต)  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ แผงวงจรไฟฟ้า
 
นักท่องเที่ยวมาไทย
ปี ค.ศ. 2004 มีจำนวน 2,910 คน
 
ความตกลงสำคัญที่ลงนามแล้ว

1. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ   

2. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความสัมพันธ์ทวิภาคี 

3. อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอุซเบกิสถาน

 
 

Thailand’s focus in Uzbekistan in 2006

 

  1. ความร่วมมือด้านยาเสพติด – ในกรอบทวิภาคีภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านเสพติด และโครงการส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกของสอท.ณกรุงมอสโก

  2. ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ - ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. โดยการให้ทุนฝึกอบรมด้านต่างๆ

  3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า  โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

   

  ไปอุซเบกิสถาน

   

  รู้เที่ยวบิน  ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่นักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถานให้ความนิยมสูง ปัจจุบัน สายการบิน Uzbek Airlines ได้เปิดเที่ยวบินระหว่างทาชเคนต์ – กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 2-3 เที่ยวบิน (ขึ้นกับฤดูกาลท่องเที่ยว)

  ขอvisa    คนไทยที่สนใจเดินทางไปอุซเบกิสถาน สามารถขอรับการตรวจลงตราได้จากสถานกงสุลใหญ่ของอุซเบกิสถานในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่

  138/5 Thonglor Soi 11, Sukhumvit Rd. 55,Klongtan, Wattana, Bangkok 10110

  โทรศัพท์ : (662) 381-6116 หรือ 712-8883  ระหว่างเวลา 8.00 น. – 17.00 น. 

  โทรสาร :  (662) 391-3323 

  โดยค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.uzbinbkk.org

   

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุซเบกิสถาน :

             -  อุซเบกิสถานมีสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าเป็นเม็กกะที่สองของชาวอุซเบกิสถาน อันได้แก่เมือง Bukhara และ Samarkand

             -  ทัชมาฮาล (Taj Mahal)  อนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก มีความเกี่ยวโยงอย่างลึกซึ้งกับอุซเบกิสถาน เนื่องจากกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลของอินเดียสืบเชื้อสายมาบาบูร์ (Babur) ผู้นำชาวเผ่าเร่ร่อนจากเอเชียกลางที่สืบเชื้อสายจากอามีร์ ติมูร์ (Amir Timur) เจ้าผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงของ     อุซเบกิสถานในอดีต จึงมีคำกล่าวว่า “ทัชมาฮาลคือยอดปิรามิดของอารยธรรมอุซเบ็กในอินเดียนั่นเอง

   

   
   
   
   
   
   

  * * * * * * * * * * * *

   
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
   
   

  * *  ท่านสามารถอ่านข้อมูลประเทศทาจิกิสถานโดยละเอียดได้ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศที่ www.mfa.go.th * * *