เดือน ธ.ค.๕๐

วันที่ ๑ ธ.ค.๕๐ เลี้ยงสังสรรค์นักเรียนไทย ที่ศึกษาในกรุงมอสโก

วันที่ ๔ ธ.ค.๕๐ ร่วมงานวันชาติสหรัฐอาหรับฯ

วันที่ ๕ ธ.ค.๕๐ งานวันชาติไทย

วันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๐ เลี้ยงต้อนรับคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวฯ

วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงานสมาคมภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ

วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๐ ฟังบรรยายสรุปประจำปีประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพรัสเซีย และร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น

วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๐ ผชท.ฯปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลือกตั้ง ฯ

วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงาน Asian Wives Luncheon     

วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารสหรัฐฯ

วันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารญี่ปุ่น