เดือน ก.ย.๕๐

วันที่ ๓ ก.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                 

วันที่ ๔ ก.ย.๕๐ ร่วมงานฉลองเอกราช ๕๐ ปี มาเลเซีย

วันที่ ๖ – ๑๐ ก.ย.๕๐ ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรในโอกาสที่สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯ ณ ประเทศเยอรมนี

วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๐ ร่วมงานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพโปแลนด์

วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๐ ร่วมประชุมกับ กห.รัสเซีย และจัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก          

วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพชิลี

วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๐ ร่วมประชุมทีมไทยแลนด์ ณ สอท.ไทย/มอสโก

วันที่ ๒๙ ก.ย.  – ๒๓ ต.ค.๕๐ ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรในโอกาสที่สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯณประเทศเยอรมนี