เดือน มิ.ย.๕๐

วันที่ ๔ มิ.ย.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพฟินแลนด์

วันที่ ๕ มิ.ย.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงานสมาคมภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ /มอสโก

วันที่ ๗ มิ.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๐ ร่วมงานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารอากาศต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๐ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารรัสเซีย

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๐ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ พระราชวัง เคลมลิน