เดือน เม.ย.๕๐

วันที่ ๒ เม.ย.๕๐ ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ ๓ เม.ย.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงานสมาคมภริยาผู้ช่วยทูตต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๕ เม.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๐ การประชุมทีมไทยแลนด์ ณ สอท.ไทย/มอสโก

วันที่ ๑๓ เม.ย.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารอินเดีย

วันที่ ๑๔ เม.ย.๕๐ งานเลี้ยงสังสรรค์ สนง.ส่งเสริมการค้าฯ

วันที่ ๑๖ เม.ย.๕๐ ร่วมงานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๑๘ เม.ย.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงาน Asian Wives Luncheon  

วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๐ ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๐ ประชุมการรับเสด็จฯ ณ ทำเนียบออท.ฯ

วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารญี่ปุ่น

วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๐ ร่วมการดูงานกิจการทางทหารกับคณะสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก(๓๐ เม.ย. – ๗ พ.ค.๕๐)