เดือน มี.ค.๕๐

วันที่ ๗ มี.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารอินเดีย

วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารมาเลเซีย

วันที่ ๑๒ มี.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๐  ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงานสมาคมภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๐ ผชท.ฯรับฟังการบรรยายสรุป กห. รัสเซีย

วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่  ๑๕ มี.ค.๕๐  ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงาน Asian Wives Luncheon

วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงที่ทำเนียบ ออท.ฯ

วันที่ ๑๙ มี.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารสวีเดน

วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๐ ประชุมทีมไทยแลนด์ และเลี้ยงส่ง ออท./มอสโก

วันที่  ๒๑ มี.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารเกาหลีใต้

วันที่  ๒๒ มี.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารสวิสเซอร์แลนด์

วันที่  ๒๕ มี.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนไทย ที่ศึกษาในกรุงมอสโก

วันที่  ๒๖ มี.ค.๕๐ ร่วมงานวันชาติบังคลาเทศ

วันที่  ๒๗ มี.ค.๕๐ ร่วมงานวันกองทัพพม่า

วันที่  ๒๘ มี.ค.๕๐ รับฟังบรรยายสรุป และจัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก