เดือน ก.พ.๕๐

วันที่  ๖ ก.พ.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๘ ก.พ.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารอังกฤษ

วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๐ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนไทยที่ศึกษาในกรุงมอสโก

วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารเนเธอร์แลนด์

วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารสวีเดน

วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารเยอรมนี

วันที่ ๒๗ ก.พ.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับ ผชท.ทหารสวิสเซอร์แลนด์